Coordination Postdoc PhD-Students
PD Dr. Stefan Uhlenbrook (Contact Person)
Prof. Dr. Christian Leibundgut
Dr. Nils Tilch
Dr. Paul Königer
Jens Didszun, Dipl. Hyd.
Jochen Wenninger, Dipl. Hyd.
Laboratory & Staff Student Assistance Diploma Students
Kerstin Wille, LTA
Magret Johst, Dipl. Hyd.
Marc Schwientek
Jan van Heyden
Julian Klaus
Sebastian Wrede
Philip Hülsmann
Tim aus der Beek
Kristof Koch
Laurin Wissmeyer
Stefan Eppert
Katrin Meusburger
Recent Students (since 2003) Recent Staff  
Angela Sieber
Matthias Retter
Celia Scheel
Stefan Scheidler
Dr. Dörthe Tetzlaff  
zum IHF Jens Didszun Dörthe Tetzlaff Magret Johst Jochen Wenninger Nils Tilch Kristof Koch Tim aus der Beek Marc Schwientek Stefan Uhlenbrook Julian Klaus Gunter Adolph Philip Hülsmann